*
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dublajcilar/
  • https://www.youtube.com/channel/UCP6dU-YuGb63DZVsXd1iIzA

DİKSİYON.be

Diksiyon Dersleri - Diksiyon Alıştırmaları

Üyelik Girişi
Videolar
Sponsor Bağlantıları

Ç-sesi

Ç sesi : “C” harfinden biraz daha sert olarak çıkar. Çıkış biçimi aynıdır.

Çi Çe Ça Ço Çu Çö Çü Çı

İç Eç Aç Oç Uç Öç Üç Iç Çip

Cep Çap Çop Çup Çöp Çüp Çıp

Çi Çe Ça Ço Çu Çö Çü Çı

Çib Çeb Çab Çob Çub Çöb Çüb Çıb

Çic Çec Çac Çoc Çuc Çöc Çüc Çıc

Çiç Çeç Çaç Çoç Çuç Çöç Çüç Çıç

Çid Çed Çad Çod Çud Çöd Çüd Çıd

Çif Çef Çaf Çof Çuf Çöf Çüf Çıf

Çig Çeg Çag Çog Çug Çög Çüg Çıg

Çih Çeh Çah Çoh Çuh Çöh Çüh Çıh

Çik Çek Çak Çok Çuk Çök Çük Çık

Çil Çel Çal Çol Çul Çöl Çül Çıl

Çim Çem Çam Çom Çum Çöm Çüm Çım

Çin Çen Çan Çon Çun Çön Çün Çın

Çip Çep Çap Çop Çup Çöp Çüp Çıp

Çir Çer Çar Çor Çur Çör Çür Çır Çis

Çes Ças Ços Çus Çös Çüs Çıs

Çiş Çeş Çaş Çoş Çuş Çöş Çüş Çış

Çit Çet Çat Çot Çut Çöt Çüt Çıt

Çiv Çev Çav Çov Çuv Çöv Çüv Çıv

Çiy Çey Çay Çoy Çuy Çöy Çüy Çıy

Çiz Çez Çaz Çoz Çuz Çöz Çüz Çız

Tiç Teç Taç Toç Tuç Töç Tüç Tıç

Piç Peç Paç Poç Puç Pöç Püç Pıç

Şiç Şeç Şaç Şoç Şuç Şöç Şüç Şıç

Çarık çorap dolak, ben sana çarık çorap dolak mı dedim?

Çapakçurlu çapaçul çarkçıbaşı çaylak Zülküf, Çatalcalı çakmakçı çivit Cahit’e: -Behey çaçabalığı çepiç, çerçi, çakaloz, çayırhorozu, çöpçatan, çurçur, çirişotu demiş. 

Çapakçurlu çapaçul çarkçıbaşı çaylak Zülküf, Çatalcalı çakmakçı çivit Cahit’e: -
Behey çaçabalığı çepiç, çerçi, çakaloz, çayırhorozu, çöpçatan, çurçur, çirişotu
demiş.

Çatalca’da topal çoban çatal yapar, çatal satar. Nesi için Çatalca’da topal çoban çatal yapar çatal satar? Kârı için Çatalca’da topal çoban çatal yapar çatal satar.

Çapakçurlu çipil Çatal’ın çar çur ettiği çil çil liraları çöpçatan çakmakçının çivitçi kızı iç etmiş.

Çatalağzı’nda çatalsız Çatalcalı çatalcının çarpık çurpuk çançiçeğine çalçene Çoruhluya çarptırmasına, ne dersin?


Yorumlar - Yorum Yaz
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam102
Toplam Ziyaret897643
Sponsor Bağlantıları